Programmalijn Gezondheid


Co investeert in kunstbeoefening en cultuurparticipatie gericht op een gezonde geest en een gezond lichaam. Vanuit de wetenschap dat kunst en cultuur een belangrijke rol spelen het welzijn van mensen ontwikkelen we een programmalijn Gezondheid.

Kunst als middel

Kunst en cultuurparticipatie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van individuele mensen en aan een gezondere samenleving door middel van het bevorderen van emotionele en mentale welzijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van het creëren van een positieve en ontspannen omgeving waarin mensen zich emotioneel kunnen uiten en verbinden met anderen, wat kan leiden tot een vermindering van stress en angst.

Persoonlijke groei

Bovendien kan actieve cultuurparticipatie ook bijdragen aan het versterken van persoonlijke groei en ontwikkeling door middel van het bevorderen van creativiteit en problemenoplossend denkvermogen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van het beoefenen van een culturele activiteit die mentaal of fysiek uitdagend is, wat kan leiden tot een verbeterde geestelijke en fysieke gezondheid.

Gezondere samenleving

Tot slot kan actieve cultuurparticipatie ook bijdragen aan het bevorderen van een gezondere samenleving door middel van het creëren van culturele activiteiten en evenementen die gericht zijn op het bevorderen van gezonde gewoontes en leefstijlen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het organiseren van activiteiten die gericht zijn op beweging en sport, of het aanbieden van gezonde voedingsopties tijdens culturele evenementen, wat kan leiden tot een verbetering van de gezondheid van de hele samenleving.

Positieve gezondheid

In de visie van Positieve Gezondheid is kunstbeoefening een belangrijke factor voor het behoud en de verbetering van de gezondheid van individuen en gemeenschappen. Volgens deze visie is gezondheid niet alleen het afwezig zijn van ziekte, maar omvat het ook het vermogen om te groeien en te bloeien.

Programmalijn over Gezondheid

Om kunst(beoefening) als effectief middel in te zetten voor het welbevinden van mensen heeft het werken we met een programmalijn Gezondheid.

Deze programmalijn biedt ons en al onze samenwerkingspartners een gestructureerde manier om grote, complexe vraagstukken in een bredere context aan te pakken. Het helpt om de doelen van de individuele projecten in de programmalijn te definiëren, de benodigde middelen te identificeren en stappen te plannen om het project te voltooien. Hierdoor werken we doelgericht aan het bevorderen van de positieve gezondheid en vergroten we de kans op succes bij burgers.

Samenwerken voor gezondheid

Met het programma Gezondheid werken we met het culturele en maatschappelijke veld samen om:

  • een breder publiek te bereiken, aangezien gezondheid een thema is waarmee veel mensen zich kunnen identificeren.
  • het versterken van de gemeenschap, doordat de activiteiten de deelnemers de kans geven om elkaar te ontmoeten en samen te werken.
  • Bij te dragen aan de geestelijke en fysieke gezondheid van de deelnemers, door bijvoorbeeld middels kunstzinnige activiteiten of bewegingstrainingen.
  • Samen te werken aan grotere en kleinere projecten, waardoor er een diversiteit aan activiteiten kan worden aangeboden en er voor iedereen een passende activiteit is.
  • Bij te dragen bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden en kennis van de deelnemers, doordat zij de kans krijgen om nieuwe ervaringen op te doen en vaardigheden te ontwikkelen.
  • Bij te dragen aan het versterken van de levenskwaliteit van de deelnemers door hen te helpen bij het vergroten van hun zelfkennis, zelfacceptatie en zelfwaardering.

Gezondheidsvoordelen

Meedoen aan culturele activiteiten draagt bij aan een positieve gevoel van welzijn en gezondheid door middel van creatief uitlaatklep en sociale interactie, en door het bevorderen van zelfexpressie en het versterken van het gevoel van verbinding met anderen.

Projecten binnen programmalijn Gezondheid

Cultuur op Recept

Als je weet dat kunst en cultuurparticipatie een bewezen positief effect hebben op de gezondheidservaring van mensen, hoe vergroot je de kennis en kunde zowel in de culturele sector als in de zorg en welzijn? En hoe krijg je de juiste zorg op de juiste plek? Met het project Cultuur op Recept inspireren we de regio Noord Limburg en bieden we professionals in zorg, welzijn en cultuur praktische handvatten om kunst in te zetten ter bevordering van (positieve) gezondheid.

Lees meer over Cultuur op Recept
Ik mis, dus ik maak

'Ik mis, dus ik maak' verkent hoe kunstbeoefening kan bijdragen aan het verwerken van verlies. Niet alleen het verlies van een dierbare, maar ook van gezondheid of een geboorteland. 'Rouw' is overal en we maken het allemaal mee. Na een eerste kunstproject van Eva Geutjes samen met Renee Verberne en Venlose amateurkunstenaars verkennen in deze fase een aantal 'rouw-professionals' uit Noord Limburg samen wat de rol van kunst is binnen hun praktijken en wat ze voor elkaar én de medemens kunnen betekenen.

Lees meer de expositie die eind 2022 de aanleiding voor het onderzoek vormde.
We are Today

Van 1 tot 8 november 2023 vindt de eerste editie van WE ARE TODAY plaats in Venlo, een festivalweek over jeugd en mentale gezondheid. Meer info volgt. Nu al meer weten? Neem contact met ons op.

Lucky Smoke

Voor het project Lucky Smoke zijn de Stichting Rookvrije Generatie Venlo en drie cultuurmakers uit de regio aan elkaar gekoppeld. Samen gaan ze een experiment aan dat later dit jaar zal resulteren in een spraakmakende actie. De Rookvrije Generatie is een initiatief dat niet inzet op het stoppen met roken maar streeft naar een mentaliteitsverandering waardoor ieder kind de kans moet krijgen om rookvrij op te groeien, in een rookvrije omgeving. Drie cultuurmakers uit de regio Venlo reflecteren vervolgens vanuit hun eigen beroepspraktijk op de rookvrije generatie. De deelnemende cultuurmakers zijn filmmaker Kim de Bis en beeldend kunstenaars Renée Verberne en Edwin de Klein.
Limburg is ongezond en daar doen we wat aan! Lees meer over Limburg Positief Gezond
Hoe gezond ben jij?
Positieve gezondheid LimburgDe effecten van kunst in de gezondheidszorg Bekijk het LKCA dossier over kunst, zorg en welzijn
Dossier zorg en welzijn
Deel kennis over gezonde kunst

Aan de slag met gezonde kunstbeoefening?

Eric Lamers
Cultuurontwikkelaar
Bel: 077 355 6111

Waarom helpt kunstbeoefening?

Er zijn verschillende redenen waarom kunstbeoefening kan helpen bij het bevorderen van iemands gezondheid.

  • Ten eerste kan het iemand helpen om zich te ontspannen en te ontsnappen aan de dagelijkse stress en drukte. Dit kan een positief effect hebben op de mentale gezondheid van iemand en kan helpen om gevoelens van eenzaamheid en depressie te verminderen.
  • Bovendien kan het beoefenen van kunst ook helpen om iemands creativiteit en zelfexpressie te stimuleren, wat weer kan bijdragen aan een gevoel van welzijn en voldoening.
  • Ten slotte kan het ook een fysiek voordeel hebben, zoals het verbeteren van de fijne motoriek en het coördineren van de bewegingen van het lichaam.

Disclaimer

Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan het welbevinden, maar bij serieuze gezondheidsklachten is het altijd raadzaam om ook een arts of psychiater te raadplegen. De arts kan ook adviseren om kunst te beoefenen als onderdeel van de behandeling of als middel om de gezondheid te verbeteren.

Social prescribing

​​In het Verenigd Koningrijk bestaat al langer een variant van Cultuur op Recept: social prescribing. De (eerstelijns)zorg verwijst door naar creatieve-, scholings- of bewegingsactiviteiten om herstel en veerkracht bij patiënten te bevorderen. Het gaat dan om mensen die geen medische behoefte hebben, maar die wel wat kunnen hebben aan activiteiten of ondersteuning. De meest voorkomende route is de huisarts die doorverwijst naar een welzijnscoach, die op zijn beurt de cliënt verbindt aan een passende activiteit. ​

Andere programmalijnen

Programmalijn Identiteit

Wie ben jij en hoe verhoudt jij je tot anderen? Culturele activiteiten bieden de mogelijkheid om de eigen identiteit te verkennen en te versterken door middel van creatieve expressie en het delen van culturele ervaringen met anderen. Het kan bijdragen aan het versterken van zelfbewustzijn en zelfacceptatie, en kan ook bijdragen aan het ontwikkelen van een gevoel van verbondenheid met andere mensen en culturen. Samen met partners investeert Co in de programmalijn Identiteit.

Lees meer...
Programmalijn Leefbaarheid

Samenleven doen we samen. Actieve kunst- en cultuurparticipatie draagt bij aan de verbetering van leefbaarheid door het creëren van sociale cohesie en verbinding tussen mensen, het bevorderen van mentale gezondheid en welzijn, en het versterken van een gevoel van trots en eigenaarschap in de gemeenschap. Het kan ook bijdragen aan de fysieke transformatie van de omgeving en het versterken van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte.

Lees meer...
Programmalijn Actualiteit

Actieve kunst- en cultuurparticipatie zijn bij uitstek een middel voor het agenderen, bediscussiëren en ontwikkelen van actuele en thema's. Dit door het creëren van een platform voor creatieve expressie en uitdrukking van gevoelens en ideeën over actuele onderwerpen. Kunst en het zelf er mee bezig zijn dragen bij aan het versterken van het bewustzijn en begrip van deze onderwerpen bijvoorbeeld door middel van culturele uitwisseling en het delen van verhalen. Ook speelt kunst een rol in het bevorderen van verandering en het creëren van een ruimte voor dialoog en debat.

Lees meer...Co. de Cultuurontwikkelaar
Goltziusstraat 21
5911 AS Venlo
Telefoon 077 355 6111

Bereikbaarheid administratie: ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur

Contact
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring


Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Dit is geen geldig emailadres