Programmalijn Leefbaarheid


Leefbaarheid is een belangrijk thema omdat actieve cultuurparticipatie de kwaliteit van leven in een gemeenschap verbetert. Door middel van culturele activiteiten versterkt de sociale cohesie, verhoog je de culturele tolerantie en creëer je een aantrekkelijke en inspirerende leefomgeving.

Leefbaarheid bij jou in de buurt

Kunst en cultuurparticipatie kunnen de leefbaarheid in de wijk vergroten door middel van het creëren van een positieve en stimulerende omgeving waarin mensen zich welkom en geaccepteerd voelen. Dit doet Co. door het organiseren van culturele evenementen en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van sociale verbinding en het creëren van een gevoel van gemeenschap en samenhorigheid.

Jij en de mensen om je heen

Bovendien kan actieve cultuurparticipatie ook bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving door middel van het bevorderen van culturele diversiteit en het creëren van ruimtes en gelegenheden waar mensen hun culturele identiteit kunnen uiten en ontdekken. Dit kan leiden tot een versterking van de culturele identiteit van een wijk en kan bovendien ook bijdragen aan het verminderen van sociale ongelijkheid en het verbeteren van de leefomgeving voor alle inwoners.

Voordelen van leefbaarheid

Het vergroten van de leefbaarheid van een wijk heeft verschillende voordelen. Ten eerste kan het ervoor zorgen dat de bewoners van de wijk zich prettiger voelen en een groter gevoel van gemeenschap hebben. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het creëren van groene ruimtes, het aanbieden van voorzieningen en het organiseren van activiteiten voor de bewoners.

De rol van kunst bij leefbaarheid

Kunst kan een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de leefbaarheid van een wijk. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om leegstaande gebouwen op te fleuren en zo het uiterlijk van de wijk te verbeteren. Kunst kan ook dienen als ontmoetingsplek, bijvoorbeeld door middel van kunstwerken die bewoners aanmoedigen om samen te komen en te praten.

Daarnaast kan kunst ook een positief effect hebben op de mentale gezondheid van de bewoners. Het kan bijvoorbeeld helpen om stress te verminderen en het gevoel van welzijn te vergroten. Het is dus belangrijk om kunst op een goede manier in te zetten als onderdeel van het vergroten van de leefbaarheid van een wijk.


Wat is leefbaarheid?

Het begrip leefbaarheid gaat over de aantrekkelijkheid van een gebied of gemeenschap om er te wonen, leven, sporten, elkaar te ontmoeten, te spelen, elkaar hulp te vragen en meer. Met andere woorden, Leefbaarheid is de mate waarin een omgeving geschikt is voor menselijk welzijn en welbevinden.

Projecten in de programmalijn Leefbaarheid

Straatwaarde

Op 1 februari start het project Straatwaarde. Een project waarbij de bewoners van de gemeente Venlo

Straatwaarde
Antoniusmeule Antares

Om de hal van appartementencomplex Antoniusmeule van woningcorporatie Antares mooier te maken zijn de bewoners zelf aan de slag. Onder begeleiding van kunstenaar Suzanne Berkers werken ze samen aan fantastische muurschilderingen. Zo verrijken ze met elkaar zelf hun eigen leefomgeving.

Lees meer over dit leuke leefbaarheidsproject

Andere programmalijnen Cultuur & Samenleving

Programmalijn Gezondheid

Vanuit de wetenschap dat kunst en cultuur een belangrijke rol spelen in het welzijn van mensen, ontwikkelt Co een programmalijn Gezondheid. Het zelf beoefenen van een kunstvorm zoals dans, beeldend of muziek kan bijdragen aan het verminderen van stress, het versterken van emotionele stabiliteit en het bevorderen van de fysieke beweging. Het kan ook een uitlaatklep bieden voor creatieve uitdrukking en een positieve leefomgeving creeeren. Co investeert daarom in kennis, kunde en culturele ervaringen gericht op een gezonde geest en een gezond lichaam.

Lees meer...
Programmalijn Identiteit

Wie ben jij en hoe verhoudt jij je tot anderen? Culturele activiteiten bieden de mogelijkheid om de eigen identiteit te verkennen en te versterken door middel van creatieve expressie en het delen van culturele ervaringen met anderen. Het kan bijdragen aan het versterken van zelfbewustzijn en zelfacceptatie, en kan ook bijdragen aan het ontwikkelen van een gevoel van verbondenheid met andere mensen en culturen. Samen met partners investeert Co in de programmalijn Identiteit.

Lees meer...
Programmalijn Actualiteit

Actieve kunst- en cultuurparticipatie zijn bij uitstek een middel voor het agenderen, bediscussiëren en ontwikkelen van actuele en thema's. Dit door het creëren van een platform voor creatieve expressie en uitdrukking van gevoelens en ideeën over actuele onderwerpen. Kunst en het zelf er mee bezig zijn dragen bij aan het versterken van het bewustzijn en begrip van deze onderwerpen bijvoorbeeld door middel van culturele uitwisseling en het delen van verhalen. Ook speelt kunst een rol in het bevorderen van verandering en het creëren van een ruimte voor dialoog en debat.

Lees meer...Co. de Cultuurontwikkelaar
Goltziusstraat 21
5911 AS Venlo
Telefoon 077 35 56 111

Bereikbaarheid administratie: ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur

Contact
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
FAQ


Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Dit is geen geldig emailadres