Cultuur op Recept


Samen met partners uit de gezondheidszorg, het welzijnswerk én het culturele veld organiseert Co in de regio Venlo een aantal inspiratiebijeenkomsten over Cultuur op Recept.

Cultuur op Recept?
Als je weet dat kunst en cultuurparticipatie een bewezen positief effect hebben op de gezondheidservaring van mensen, hoe vergroot je de kennis en kunde zowel in de culturele sector als in de zorg en welzijn? En hoe krijg je de juiste zorg op de juiste plek?

Met het project Cultuur op Recept inspireren we de regio Noord Limburg en bieden we professionals in zorg, welzijn en cultuur praktische handvatten om kunst in te zetten ter bevordering van (positieve) gezondheid.

De relatie met Welzijn op Recept

Cultuur op Recept is een specifieke variant van Welzijn op Recept (WoR). In Nederland zijn er een aantal ‘Op recept’-varianten. Welzijn op Recept en Kunst op Recept zijn bewegingen die binnen de gezondheidszorg en het welzijnsdomein steeds meer handen en voeten krijgen, dankzij geslaagde praktijkvoorbeelden uit pilotprojecten.

Meer info over Welzijn op Recept vind je hier.

Een andere kijk op gezondheid?

Langzaam maar zeker kijken we anders naar gezondheid. En of het nu positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg of een ander label krijgt opgepakt, in de hedendaagse visie op gezondheid speelt de inzet van kunstbeoefening en cultuurparticipatie een essentiële rol in het welbevinden van cliënten.

Cultuur op Recept streeft naar:

- Huisartsen en andere zorgverleners verwijzen mensen met een niet-medisch probleem of met een chronische ziekte door naar kunst- en cultuuraanbod.

- Aanbod van kunst en cultuur dat past bij de mensen die doorverwezen worden vanuit de zorg.

- Nieuwe doelgroepen die kunst en cultuur niet op eigen beweging vinden komen in contact en ervaren de positieve effecten van kunst(beoefening) op hun gezondheid.

- Professionals in zorg en welzijn worden geïnspireerd met- en geïnformeerd over de inzet van cultuur als middel.

- Cultuur op Recept wordt mede vanuit de lokale gemeenschappen ontwikkeld en draagt bij aan de participatie van een kwetsbare groep in de samenleving.

Tijdgeest
Cultuur op Recept past helemaal bij de tijd waarin we leven. Enerzijds zien we een groeiend aantal mensen binnen het sociale domein met psychosociale problematiek, anderzijds een versmalling van aanbod om deze mensen de professionele aandacht en middelen te kunnen bieden om te werken aan hun eigen veerkracht. Cultuur op Recept is geen middel dat professionele hulpverlening of ondersteuning vervangt, maar juist aanvult en complementeert.

Samenwerkingspartners

Co werkt bij de ontwikkeling van Cultuur op Recept samen met Welzijn op Recept - Regio Noord Limburg - Provincie Limburg - Cohesie - Syntein - Moodlab - Roodborst Coaching en Training - Cultura Venray + welzijnscoaches in Beesel, Gennep, Bergen, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Venlo.

Folder voor patienten

Meer weten wat Cultuur op Recept voor jou persoonlijk kan betekenen?

Klik HIER om de folder te downloaden!

Meer weten over Cultuur op Recept

Kim van Dijk
Cultuurontwikkelaar

Meer over de cultuurontwikkeling van gezondheid?

Kunst en gezondheid

Algemene informatie over kunst en gezondheid

Programmalijn GezondheidCo. de Cultuurontwikkelaar
Goltziusstraat 21
5911 AS Venlo
Telefoon 077 355 6111

Bereikbaarheid administratie: ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur

Contact
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
FAQ


Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Dit is geen geldig emailadres