Cultuurloket voor beleid en overheid

Co helpt lokale en regionale politici, gemeenteraadsleden en beleidsmakers met de visievorming, planvorming en doorontwikkeling van inspirerend cultuurbeleid dat aansluit bij de verschillende behoeften in de samenleving en passend bij de kracht van kunst en cultuur dicht bij.

Verschillende visies
Er zijn verschillende visies op kunst in de samenleving, afhankelijk van de politieke opvattingen en prioriteiten van politici, wethouders en gemeenteraadsleden. Sommigen zien kunst en cultuur als een belangrijk middel om de samenleving te versterken en te verrijken, terwijl anderen misschien minder waarde hechten aan dit aspect van het openbare leven.

Effect op de samenleving
Onafhankelijk van deze visies is het belangrijk om te erkennen dat kunst en cultuur een positief effect kunnen hebben op de samenleving. Kunst kan bijvoorbeeld helpen om mensen te verbinden en te inspireren, en kan ook dienen als een middel om sociale en politieke problemen aan te kaarten en te verhelderen. Cultuur kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de economie, door toerisme en werkgelegenheid te stimuleren.

Cultuurbeleid
Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat kunst en cultuur een prominente plek hebben in de samenleving, en dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om kunstenaars en culturele instellingen te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het opstellen van beleidsplannen en het toekennen van subsidie aan kunst- en cultuurprojecten. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat kunst en cultuur toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of financiële situatie.

Drempels verlagen
Het cultuurloket van Co heeft als doel om de toegang tot kunst en cultuur te vergemakkelijken en te verbeteren voor een brede groep mensen. Het cultuurloket kan lokale politica helpen bij het vormen van visies, het ontwikkelen van beleidsplannen en het ondersteunen van beleid op het gebied van actieve cultuurparticipatie. Dat doen we vooral door met mensen in gesprek te gaan, maar ook op verschillende manieren:

  • Onafhankelijke informatie en advies
    Ten eerste kan het cultuurloket lokale politici voorzien van informatie en advies over de cultuursector in de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door middel van het verstrekken van cijfers en statistieken over het bezoek aan culturele instellingen, het aantal kunstenaars en culturele organisaties in de gemeente, en de financiële bijdrage die de cultuursector levert aan de lokale economie. Hiervoor werken we samen met partners zoals Cultuurconnectie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid
    Ten tweede kan het cultuurloket ook helpen bij het ontwikkelen van beleidsplannen en het formuleren van doelstellingen op het gebied van cultuurparticipatie. Dit kan gedaan worden door middel van het verzamelen van input van verschillende belanghebbenden, zoals kunstenaars, culturele instellingen en de gemeenschap. Co is actief én faciliteert diverse culturele netwerken, van professionele cultuurmakers en -educatoren tot participerende amateurkunstenaars en amateurverenigingen. Het cultuurloket brengt jullie graag bij elkaar.
  • Waarmaken van ambities
    Ten derde kan het cultuurloket ook ondersteuning bieden bij het uitvoeren van beleid op het gebied van cultuurparticipatie. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het aanbieden van advies over hoe beleidsplannen kunnen worden geïmplementeerd en hoe fondsen kunnen worden aangevraagd voor cultuurprojecten.

Co kan jou als lokale politicus, gemeenteraadslid, ambtenaar of beleidsmedewerker dus helpen met het vormen van visies, het ontwikkelen van beleidsplannen en het ondersteunen van beleid op het gebied van actieve cultuurparticipatie door middel van het verstrekken van informatie en advies, het verzamelen van input van belanghebbenden en het bieden van ondersteuning bij de implementatie van beleid.

Vraag het Eric

Eric Lamers
Cultuurontwikkelaar
Bel: 077 355 6111Meer cultuurloket voor beleid en overheid

Cultuur & Samenleving

Dicht bij de mensen in hun eigen leefomgeving stimuleren we specifieke doelgroepen, van jonge kinderen tot ouderen, om kennis te...

Lees meer
Cultuuronderwijs op scholen

Leren met behulp van kunstzinnige of culturele activiteiten is niet alleen leuk, je leert op deze manier ook beter. Voor...

Lees meer
Cursussen & workshops

Wil jij een leuke cursus of workshop volgen en plezier beleven met je eigen muziek, beeldende, mode en danskunsten? Dan...

Lees meerCo. de Cultuurontwikkelaar
Goltziusstraat 21
5911 AS Venlo
Telefoon 077 35 56 111

Bereikbaarheid administratie: ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur

Contact
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
FAQ


Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Dit is geen geldig emailadres