Geïntegreerd cultuuronderwijs


Geïntegreerd cultuuronderwijs

Deelnemende onderwijsstichtingen

Dynamiek Scholengroep | Horst aan de Maas en omgeving

Creëren van een creatieve broedplaats voor onderwijsvernieuwing.

Naar Dynamiek
SPOV | Venray en omgeving

SPOV ziet cultuureducatie als een belangrijk onderdeel van de integrale ontwikkeling van kinderen;

Naar SPOV
Lijn 83 | Gennep en omgeving

Kunst- en cultuureducatie is een middel om het kind in het kader van de 21-ste eeuw vaardigheden en talenten te ontwikkelen...

Naar Lijn83
Onderwijsgroep Buitengewoon | Venlo en omgeving

De komende jaren werken aan een gemeenschappelijke rode draad voor cultuureducatie op onze scholen.

Naar Buitengewoon
Onderwijsgroep Punt Speciaal

Ons doel is ons onderwijs verrijken en verdiepen met cultuureducatie.

Naar Puntspeciaal
Onderwijsexpertise de Wijnberg SO-VSO | Venlo

Cultuureducatie: ‘ervaren – beleven – leren – begrijpen’-benadering,

Naar De Wijnberg

Schoolprojecten

Dynamiek Scholengroep | Horst aan de Maas

Jaarplan is klaar. Samen Onderzoekend, Ontdekkend en Ontwerpend Leren,

Naar Dynamiek scholengroep
De Bongerd (nieuw binnen CMK) | Venray

Vanuit dromen-denken-doen meer aansluiten bij de visie van het Raaijland.

Naar De Bongert
SPOV | Venray

Jaarplan is klaar. We willen talenten van kinderen stimuleren en ontwikkelen.

Naar SPOV
Lijn83 Primair onderwijs

Jaarplan is klaar. Cultuureducatie wordt verbonden met thematisch werken, belangrijke focus in de schoolontwikkeling de komende jaren.

Onderwijsgroep Buitengewoon

Jaarplan is klaar. ‘Cultuureducatie met kwaliteit op de scholen van Buitengewoon kenmerkt zich door in te zetten op de kansen voor onze leerlingen. De glunderfactor, het zelfvertrouwen, talentontwikkeling en meedoen aan de wereld zijn daarin leidend.

Basisschool Toermalijn | Tegelen

Jaarplan: verbinden van muzieklab met schoolontwikkeling en cultuureducatie.

Basisschool Harlekijn | Akkoord | Venlo

Jaarplan: inzetten op het versterken van het muziekprogramma of natuurspeelplaats met cultuur verrijken.

De Koperwiek | Akkoord

Koperwiek: nog in ontwikkeling.

Basisschool Krullevaar | Akkoord

Jaarplan: De Krullevaar zet in op ouderbetrokkenheid en samenwerking in dorp. Hoe leggen we de verbinding met meer- en hoogbegaafden?

De Samensprong | Akkoord

De Samensprong: School is bezig met bouwen aan professionele leergemeenschap; zelfsturend team, onderzoek naar onderwijskundige vraagstukken, meer wetenschappelijke onderbouwing, meer master opgeleide leerkrachten.

De Triolier | Akkoord

De Triolier: talentontwikkeling en verbinding met omgeving, inzetten op keuzemiddagen kinderen en inzet talenten omgeving (talentenscan).

De School | Akkoord |

Binnenste buiten onderwijs, verbinden van passie en flow dan bestaat geen (school)tijd. Vanuit passie komen tot focus en flow om zo de natuurlijke drang tot leren en ontwikkelen van kinderen aan te spreken. Ontwikkelen van nieuw programma in samenwerking met omgeving.

Maasveld | Akkoord |

Maasveld: hoe kunnen we cultuureducatieve programma nog meer passend maken? Versterken vanuit motto ‘we gaan de wereld in’. Dit doen we deels door Bink in te richten en daarmee zichtbaar te maken wat we doen en borgen van de culturele ontwikkeling van kinderen. Anderzijds gaan we onderzoeken hoe het programma kunnen versterken vanuit de vraag van leerkrachten en leerlingen.

De Omnibus | Baarlo

Professionele ondersteuning bieden om de kwaliteit van de expressie/creativiteit van kinderen te verhogen / inzetten op vieringen

Fortior

Jaarplan is klaar: cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel van elke schooldag. Onze scholen werken al jaren aan het integreren van cultuureducatie in het onderwijs, sommigen met succes, anderen zijn nog bezig met de zoektocht naar de ideale plek voor cultuureducatie.

Naar Fortior

Henriette Stroucken
Projectleider Lokaal C - Cultuureducatie met Kwaliteit Noord Limburg
Bel: 0630230029
Co. de Cultuurontwikkelaar
Goltziusstraat 21
5911 AS Venlo
Telefoon 077 355 6111

Bereikbaarheid administratie: ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur

Contact
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring


Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Dit is geen geldig emailadres