Cultuurimpuls Venlo


Cultuurimpuls Venlo is een cultuurfonds dat culturele projecten ondersteunt voor en door mensen die normaal geen of weinig gebruik maken van de culturele voorzieningen in de stad.

Hoe geef je kleur aan je dagelijks leven? Wat hebben kinderen nodig om hun eigen talenten te ontdekken en zich te kunnen ontplooien? Wat zorgt ervoor dat je eigen buurt een fijne is plek om te wonen? Wat helpt gevestigden en nieuwkomers om elkaar beter te leren kennen? Hoe verzacht je eenzaamheid en kan je gezond en gelukkig ouder worden?

Maatschappelijke vragen
In kunst en cultuur vind je belangrijke antwoorden. Kunst en cultuur geven kleur aan het leven van mensen, ongeacht hun afkomst, sociale status en leefsituatie. Het is de basis van onze samenleving. Althans, dat zou zo moeten zijn.

Dichtbij de mensen
In werkelijkheid lijken de culturele voorzieningen van de stad nog maar een deel van de samenleving te bereiken. Voor een aantal burgers dreigt het een ver van mijn bed show te worden. En dat is niet de bedoeling!

Impuls dankzij kunst en cultuur
De culturele sector is zich bewust van de situatie en is vastbesloten om daar wat aan te gaan doen. Om dit kracht bij te zetten hebben de grote culturele instellingen van de stad – verenigd in het Cultureel Platform Venlo – het initiatief genomen tot de Cultuurimpuls Venlo.

Initiatiefnemers Cultuurimpuls

Cultuurimpuls Venlo is een cultuurfonds op initiatief van Co de Cultuurontwikkelaar, Bibliotheek Venlo, Poppodium Grenswerk, Museum van Bommel van Dam en Theater de Maaspoort. Het Limburgs Museum en de Gemeente Venlo ondersteunen de Cultuurimpuls.

Welke aandachtsgebieden heeft de Cultuurimpuls Venlo?

Programmalijn Nieuw Publiek

Ben je actief op het gebied van talent-ontwikkeling of programmering voor publiek dat nog te weinig aan haar trekken komt? Cultuurimpuls Venlo voegt waarde toe aan actieve en receptieve cultuurparticipatieprojecten bij nieuwe deelnemers en nieuwe publieksgroepen.

Programmalijn Onze Wereld

Welke grote thema’s spelen in de buurten en wijken van Venlo? Hoe verhoudt de globale wereld zich ten opzichte van de lokale samenleving? En wat kunnen jij, kunst en cultuur bij deze thema’s betekenen? Cultuurimpuls Venlo investeert in artistieke interventies die brongroepen in de haarvaten van de samenleving een gezicht en een stem geven en er aan bijdragen dat zij gezien en gehoord worden in het publieke domein. We zijn daarbij alert op (volgens henzelf) urgente maatschappelijke thema’s en handelingsperspectieven.

Programmalijn Lang Leve de Kunst

Hoe verbind je kunst met gezond en gelukkig ouder worden? Cultuur als onderdeel van positieve gezondheid? Cultuurimpuls Venlo voegt waarde toe aan de ontwikkeling en uitvoering van sociaalartistieke interventies die aantoonbaar bijdragen aan het welzijn en geluk volgens de principes van positieve gezondheid. Daarbij richten wij niet alleen op zorgbehoevenden en senioren maar ook op de jeugd en gezinnen.

Programmalijn Creërend Leren

Wat als kinderen en jongeren zelf duurzame oplossingen ontwerpen voor vraagstukken in hun eigen leefomgeving? Cultuurimpuls Venlo investeert in de bevordering van 21st century skills bij de jeugd door het stimuleren en ondersteunen van kunst- en social design projecten gericht op onderzoekend en ontwerpend leren in de eigen leefomgeving.

Zelf aan de slag met de Cultuurimpuls

Heb jij interesse in de Cultuurimpuls Venlo, wil je de mogelijkheden verkennen of zie je direct kansen en heb je al projectideeën die aansluiten bij onze programmalijnen? Neem dan contact met ons op. Meer weten? Lees dan alle informatie op Cultuur in Venlo en download daar de Impactagenda.

Download de Impactagenda Cultuurimpuls Venlo HIER

Meer weten over de mogelijkheden van de Cultuurimpuls Venlo? Neem contact op met de programmaleider:

Eric Lamers
Cultuurontwikkelaar
Bel: 077 355 6111
Co. de Cultuurontwikkelaar
Goltziusstraat 21
5911 AS Venlo
Telefoon 077 355 6111

Bereikbaarheid administratie: ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur

Contact
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
FAQ


Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Dit is geen geldig emailadres